FB:s Historia

Under senhösten 1879 träffades några goda vänner vid ett stambord på Hotel de Mûnthe. Under kvicka infall och lustiga skämt gick tiden fort undan. Ett förslag framkastades om att bilda ett Förbund, som ständigt skulle hålla vännerna samman. Förslaget utvecklades och på Knutsdagen den 13 januari 1880 beslutades att instifta Förbundet FB såsom ett förbund av ordenskaraktär.

De 10 Stiftarna var:

Postexpeditören Oskar Jansson

Lektorn Astolf Mozart Möller

Ritläraren Sven ” Ritus ” Andersson

Handlanden Emil Sundvall

Läroverksadjunkten Christian Fredrik Groth

Kamreren Axel Lindblom

Köpmannen Johan Cronzell

Hotellägaren Louis Goetze

Hamnkassören Frans Müller

Lantbrukaren Boy Nissen

 

När vännerna redan den 22 januari 1880 åter träffades, denna gång på Hotel Mollberg, hade Sven ” Ritus ” Andersson ritualerna klara till 1:a graden.

Förbundet F.B. är ett unikt ordenssällskap i så måtto att det bara finns i Helsingborg och rekryterar nya medlemmar i första hand från Helsingborg med omnejd. Medlemskap uppnås efter inval på förslag av någon av Bröderna. Under det första verksamhetsåret anslöt sig 85 bröder till Förbundet.

En grundläggande princip är att ” Förbundet F.B. inte befattar sig med religiösa eller politiska spörsmål. Villkoren för upptagning är därför oberoende av religiös eller politisk åskådning”. Nya medlemmar rekryteras ur alla yrken och samhällsklasser.

De 10 ursprungliga Stiftarna uttryckte Förbundets syfte att sammanföra sina medlemmar till några stunder av kamratligt och otvunget umgänge i glada vänners lag. En starkt bidragande orsak var nog att de alla älskade sång och musik.

På 1800-talet fanns under olika epoker flera sångföreningar i Helsingborg. 1859 bildades Helsingborgs sångförening, som levde kvar till mitten av 1890-talet. Kvartettsångsällskapet i Helsingborg, som bildades 1895, tillkom på initiativ av ett par av FB:s framträdande sångare, nämligen postexpeditören Gösta Boheman och fabrikören K.J. Karlsson. Förbundet F.B. och ”Kvartettarna” har därefter haft inbördes stark anknytning med många gemensamma medlemmar, vilket avspeglas i att flera generationer av Kvartettsångare varit och är medlemmar i Förbundet.

Förbundet F.B. var under många år utan egen ordenslokal för sina receptioner. för att kunna genomföra sina receptioner och de årliga luciafesterna hyrde Förbundet in sig hos något av hotellen såsom Mollbergs och senare även Astoria/Continental.

Lokalproblemen fick sin slutliga lösning 1971. Stadens näst äldsta hus, Gamlegård på Norra Storgatan 9, lades ut till försäljning av dödsboet efter Martha P:son Henning. Efter febril

aktivitet bland Förbundets Stiftare kunde finansieringen lösas med frikostiga bidrag från några av Bröderna, och sedan den 1 oktober 1971 är Gamlegård i Förbundets ägo. Här har Förbundet F.B. sina receptioner, sitt luciafirande och andra återkommande möten.